Inicjuj z FIO bis" - patron

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt "Inicjuj z FIO bis"  I Edycja dofinasowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Nazwa projektu: Kobieta jest marką


Kwota dofinasowania: 5000,00 zł

Termin realizacji: 01.06.2017 - 31.10.2017

Uczestniczkami projektu będą kobiety z terenu gminy Dobrcz, w wieku 16 – 70 lat, o różnym statusie społecznym, uczennice szkół średnich i emerytki, kobiety zaangażowane zawodowo, ale i kobiety bezrobotne, często pozbawione środków do godnego życia, wykluczone z gospodarczego i kulturalnego życia społeczeństwa, a także kobiety zagrożone utratą pracy. Jest również spora grupa kobiet, które chcą wrócić do pracy zawodowej po kilkuletniej przerwie związanej np. z wychowywaniem dzieci czy opieką nad rodzicami.

Liczba uczestników to grupa licząca około 25 pań systematycznie uczestniczących w spotkaniach, szkoleniach warsztatowych. Może to być dużo więcej osób, około 80, bo spotkania z coachem, szkoleniowcem, spacery Nordic Walking będą otwarte dla wszystkich chętnych.

Wybrano tak rozległy przedział wiekowy, również dlatego, aby w spotkaniach mogły uczestniczyć panie z trzech pokoleń, poznać problemy i sposoby ich rozwiązania, aby mogły lepiej się zrozumieć i wspierać np. babcia z wnuczką, mama z córką i odwrotnie.

Nabór uczestniczek będzie prowadzony poprzez ogłoszenia na portalu społecznościowym FB, rozwieszanie plakatów na gminnych i sołeckich tablicach ogłoszeń oraz tzw. reklama szeptana. W przypadku zbyt dużej ilości chętnych do udziału w warsztatach, o udziale w nich będzie decydować kolejność zgłoszeń.

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-08-23
Data publikacji:2017-08-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Róża Grzempa
Liczba odwiedzin:4757