Stowarzyszenie Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości Kobiet "Jestem Aktywna"

"Rownać szanse"

Projekt realizowany  dzięki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach programu „Równać szanse”

Nazwa projektu: "WISŁO CO Z TOBĄ PRZYSZŁO"

Kwota dofinasowania: 8500,00 zł

Termin realizacji: 01.03.2016 - 30.08.2016

Koordynator: Róza Grzempa

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielniei świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo, jak jego rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu życie.

I. CEL PROJEKTU:  nabycie umiejętności odkrywania w sobie mocnych i słabych stron, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, przeżywania własnego sukcesu a także jak osiągać wspólne cele aby przynosiły korzyści dla wszystkich, przez 15 osobową grupę młodzieży w czasie 6 m-cy.

II. OPIS PROJEKTU: Celem projektu będzie rozwój umiejętności obserwacji siebie i innych, rozwój współpracy w grupie i wnioskowania poprzez wykorzystanie najbliższego środowiska naturalnego dla siebie i dla innych oraz wzmocnienie aktywności u 15 młodych ze szkół ponadpodstawowych w czasie 6 m-cy. Dodatkowo projekt pozwoli na rozwój umiejętności komunikacji z innymi, w tym z instytucjami, w środowisku poza miejscem zamieszkania. Wiodącym tematem będzie poznanie wykorzystania walorów Doliny Dolnej Wisły w uprawach ekologicznych i związanych z nią infrastrukturą za pomocą samodzielnie zyskanych informacji. Uczestnikami projektu będzie młodzież mieszkająca na terenie Gminy Dobrcz uczęszczająca do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w wieku 13-19 lat. Projekt będzie realizowany poprzez spotkania z właścicielami gospodarstw agroturystycznych, warsztaty i wyjazdy plenerowe z osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje. Podczas spotkań młodzież będzie zbierać informacje i dokumentacje fotograficzną oraz przeprowadzi doświadczenia, których efektem będzie publikacja multimedialna i spektakl teatralny na temat walorów i tradycji Doliny Dolnej Wisły. Młodzież przeprowadzi także badanie i porównanie gleb z terenów zalewowych Doliny Dolnej Wisły z glebami z terenów oddalonych od Wisły o kilkadziesiąt km i wyciągnie wnioski oraz przeprowadzi dyskusję. Dodatkowym efektem będzie poznanie przez uczestników projektu swoich słabych oraz mocnych stron i nabycie umiejętności ich wykorzystania w dorosłym życiu. Uczestnicy nauczą się także kontaktować między innymi z przedstawicielami instytucji i urzędów. Pozbędą się lęku i obaw przed zmianami związanymi z przyszłymi wyzwaniami. Nauczą się też wykorzystywać zasoby poznanego środowiska w poszukiwaniu informacji.

III. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Marzec 2016

Kwiecień 2016

Maj 2016

Czerwiec 2016

Lipiec 2016

Sierpień 2016

 

 

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-21
Data publikacji:2016-04-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Róża Grzempa
Liczba odwiedzin:4670